бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Адвокати от Адвокатско дружество „Кавръкова Деков и партньори“ депозираха първия от поредица колективни искове, с които оспорва договорни клаузи по договори за бързи кредити тип „Бяла карта“.

Адвокати от Адвокатско дружество „Кавръкова Деков и партньори“ депозираха първия от поредица колективни искове, с които Сдружение за правна помощ на потребителите оспорва договорни клаузи по договори за бързи кредити тип „Бяла карта“, които увреждат колективни интереси на потребителите и противоречат на разпоредбите на Закона за потребителския кредит.

Това са клаузите, които предвиждат предоставянето на обезпечение под формата на поръчител, който да отговаря на специфични изисквания, както и клаузата, предвиждаща начисляването на неустойка при непредоставянето на поръчител, отговарящ на тези условия.

Колективният иск се води също така за преустановяване на прилагането на договорните клаузи, които предвиждат потребителя да заплаща разходи за действия по събиране на задължения на договора, такса за извънсъдебни действия по събиране на задължението в случаи на предсрочна изискуемост.