бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Поредна стъпка към електронно правосъдие – промени в ГКП и ЗАНН

Финалната редакция на чл. 51 от ГПК предвижда връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба.

Промените в ГПК целят продължаването на съдебната реформа и въвеждането на изяло електронно правосъдие. Ще бъде давана възможност дължимата такса да се намалява с 15 %, когато искането за защита и съдействие е извършено в електронна форма съгласно разпоредбите на чл. 102е и е подадено в Единния портал за електронно правосъдие.