бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Решение на СЕС по въпроса за разходите за пътна полиция при изчисляване на тол таксите

Разходите за пътна полиция не могат да бъдат вземани предвид при изчисляване на тол таксите за ползване на трансевропейската пътна мрежа от тежкотоварни автомобили

Във връзка с решение на СЕС от 28.10.2020 г. по дело C – 321/19  и претендиране връщането на част от платените неоснователно суми за тол такси в Германия има опасност в края на 2020 г. да изтече давността за платените през 2017 г. такси.

В решението се подчертава, че „за полицейските дейности е отговорна държавата, която в случая упражнява публичноправни властнически правомощия, а не действа в качеството на оператор на пътната инфраструктура“.  И още “ разходите за пътна полиция не попадат в обхвата на понятието „разходи за експлоатация“ по смисъла на тази разпоредба.“