бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Мария Пейчева

Адвокат

Мария Пейчева е адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив с дългогодишна практика, включително и с 14годишен стаж като наказателен съдия. Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Утвърден специалист в областта на наказателното и административното право и обществените поръчки. През 2009 г. е преминала обучение по право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“. Част от екипа на адвокатска кантора „Кавръкова, Деков и партньори” от месец октомври 2014г.