бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

СЪДРУЖНИЦИ

Мадлен Кавръкова
Управляващ съдружник
+359 32 686 232
Димитър Деков
Управляващ съдружник
+359 32 686 232
Соня Кавръкова
Управляващ съдружник
+359 32 686 232

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Мария Пейчева
Адвокат
+359 32 686 232
Елена Тошева
Адвокат
+359 32 686 232