бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Димо Стайков

Юрисконсулт

Димо Стайков е юрисконсулт. Част от екипа на адвокатска кантора „Кавръкова, Деков и партньори” от месец юли 2016г. Владее английски език. В работата си е професионално ориентиран в областта на облигационното, банковото право, търговската несъстоятелност и потребителското право.