бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Димитър Деков

Управляващ съдружник

Димитър Деков е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Магистър по право, завършил Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Член на Адвокатска колегия Пловдив. Доктор по право, защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото при Българска академия на науките. Доцент по „Международно частно право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, банковото, застрахователното, международното и потребителското право. Автор на книгата „Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и приложимо право“.

Владее английски и немски езици.