бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Сфери на дейност

съдебно и арбитражно представителство
управление на правния риск
национално законодателство, право на ЕС, международно частно право

Нашата дейност в подотрасли

 • гражданско право и граждански процес;
 • търговско право;
 • транспортно право;
 • право на интелектуалната собственост;
 • потребителстко право;
 • облигационно право;
 • вещно право;
 • семейно и наследствено право;
 • административно право;
 • трудово право;
 • наказателно право и наказателен процес;

Абонаментно правно обслужване:

Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори” предлага цялостно абонаментно правно обслужване набългарски и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното обслужване включва извършването на всички юридически услуги от предмена на дейност на дружеството, включително устни и писмени консултации, изготвяне на документи, договори, участие в преговори и други. По желание на клиента може да се осъществява и счетоводно обслужване.

Абонаментното обслужване гарантира за Вас и Вашия бизнес специално внимание, бързо обслужване и решаване на възникналите проблеми в процеса на работа. Абонаментният план ще Ви усигуриспокойствие и сигурност.

Медиация и извънсъдебни споразумения:

Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори” има дългогодишен опит в постигането на извънседебни споразумения. Дружеството насърчава, насочваи подпомага своите клиенти към решаването на възникналите спорове извънсъдебно, тъй като това спестява паричнисредства, продължителни съдебни процеси и води до резултат, който е съобразен във възможно най-голяма степен с интерсите и на двете страни по възникналия правен спор.

Както гласи и известната латинската максима:„И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение!“

Съдебна защита:

Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори” предоставя правна защита и съдействие на граждани и юридически лица пред всички съдилища и инстанции в Република България и в чужбина, както и защита пред български и международни арбитражни съдилища.