бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Соня Кавръкова

Управляващ съдружник

Соня Кавръкова е адвокат в Адвокатска колегия-гр.Пловдив и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Практикува в областта на гражданското, вещното, търговското и потребителското право. Владее отлично английски език. Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.