бул. Марица 93, гр Пловдив п.к. 4000
+359 32 686 232

Мадлен Кавръкова

Управляващ съдружник

Мадлен Кавръкова е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Мадлен Кавръкова е магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Член на Адвокатска колегия Пловдив. Доктор по право, защитила докторска дисертация в Института за държавата и правото при Българска академия на науките. С дългогодишен професионален опит в областта на международното транспортно право, търговско право и право на интелектуалната собственост. Преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.