КАВРЪКОВА, ДЕКОВ И ПАРТНЬОРИ

Адвокатското дружество е учредено през 2006 година в отговор на нарастващата потребност от широкоспектърно правно обслужване на български и чуждестранни фирми. В кантората обединяват усилия адвокати, специализирали в различни сфери на правото. Освен предоставяне на креативни консултантски услуги, кантората постига успешни резултати и при съдебното решаване на спорове. Признание за лоялността и професионализма на нашия екип са дългогодишните отношения между правната фирма и клиентите ни

Дружеството извършва всякакъв вид юридически услуги, което неизчерпаемо включва представителство и правна защита на лица по съдебни производства, извършване и предоставяне на устни и писмени юридически консултации, изготвяне и предоставяне на правни анализи и експертни становища, както и всяка друга дейност, произтичаща от прилагане на адвокатската професия.

Нашият Екип

СЪДРУЖНИЦИ

Мадлен Кавръкова

Управляващ съдружник

Мадлен Кавръкова е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Мадлен Кавръкова е магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Член на Адвокатска колегия Пловдив. Доктор по право, защитила докторска дисертация в Института за държавата и правото при Българска академия на науките. С дългогодишен професионален опит в областта на международното транспортно право, търговско право и право на интелектуалната собственост. Преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Димитър Деков е основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Магистър по право, завършил Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Член на Адвокатска колегия Пловдив. Доктор по право, защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото при Българска академия на науките. Доцент по „Международно частно право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, банковото, застрахователното, международното и потребителското право. Автор на книгата „Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и приложимо право“.

Владее английски и немски език.

Димитър Деков

Управляващ съдружник

Соня Кавръкова

Управляващ съдружник

Соня Кавръкова е адвокат в Адвокатска колегия – гр. Пловдив и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Магистър по право от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Практикува в областта на гражданското, вещното, търговското и потребителското право.

Владее отлично английски език. 

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

maria_resized
Мария Пейчева
Адвокат
+359 32 686 232
elena_resized
Елена Тошева
Адвокат
+359 32 686 232